English

Leasing opraw LED

czyli spłata modernizacji oświetlenia z oszczędności w 4 prostych krokach

Krok 1

Oszacowanie wielkości zamówienia (ilość lamp oraz ich koszt) oraz zebranie danych o dotychczasowym zużyciu energii elektrycznej na oświetlenie oraz płaconych rachunkach.

Krok 2

Obliczenie możliwych do osiągnięcia oszczędności po wymianie na oprawy LED COB firmy Jatech Sp. z o.o. oraz wysokości raty leasingowej:

  • wielkość raty leasingowej stanowi różnicę pomiędzy obecnie płaconymi rachunkami za energię elektryczną a planowanymi po modernizacji. W efekcie inwestycja spłacana jest z oszczędności. Po spłacie ostatniej raty, Klient płaci odpowiednio niższe rachunki oraz posiada nowoczesne oświetlenie LED COB;
  • wielkość raty leasingowej jest wspólnie ustalana tak, aby nie ponosić wysokiego jednorazowego kosztu inwestycji. Wygodne rozłożenie płatności w ustalonym horyzoncie czasowym pozwoli efektywnie zarządzać środkami finansowymi.

Krok 3

Wstępna oferta leasingowa jest przygotowywana bez konieczności dostarczania danych rejestrowych i finansowych. W celu przygotowania szczegółowej oferty leasingu niezbędne będą następujące dokumenty:

  • wypis z rejestru przedsiębiorców KRS (do pobrania tutaj: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);
  • w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej - Statut Spółdzielni;
  • uchwały bądź inne dokumenty wskazujące osobę/ osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w przypadku gdy jednoznacznie nie wynika z wypisu z rejestru przedsiębiorców KRS;
  • zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON;
  • sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Krok 4

Po spłaceniu ostatniej raty leasingowej Klient cieszy się nowoczesnym i wysoce energooszczędnym oświetleniem LED oraz oszczędnościami w pełnym wymiarze, sięgającymi nawet 95% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia.


Okres finansowania, możliwe do osiągnięcia oszczędności oraz wysokość raty leasingowej mogą się różnić w zależności od założeń danego projektu inwestycyjnego. W celu precyzyjnego oszacowanie wszystkich wielkości zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Istnieją również inne dogodne metody finansowania, o których chętnie Państwa poinformujemy.


Poniższy wykres prezentuje graficzne rozłożenie ciężaru modernizacji. W tym przypadku całość inwestycji została spłacona przez oszczędności wygenerowane dzięki zmianie oświetlenia na LED COB firmy Jatech.

Poprzednia strona Wróć do góry