English

Studium przypadku

1. Wstęp

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czechów" w Lublinie począwszy od maja 2014 roku przeprowadza modernizację systemu oświetlenia części wspólnych zasobów mieszkaniowych. Wybór odpowiednich opraw LED z czujnikami ruchu został poprzedzony dogłębną analizą rynku oraz testami różnych produktów, co pozwoliło dokonać optymalnego wyboru. Na tej podstawie Zarząd SM "Czechów" zdecydował się na instalację opraw LED firmy Jatech Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Pierwszymi robotami modernizacyjnymi zostały objęte 4 klatki schodowe:

2. Problem

Dotychczasowy system oświetlenia opierał się na świetlówkach liniowych (LFL) typu T12 36W oraz automacie zmierzchowym. Oświetlenie części wspólnych zasobów było aktywowane włącznikami na klatkach schodowych przez mieszkańców oraz przez automat zmierzchowy, utrzymymujący włączone oświetlenie przez całą noc. Takie rozwiązanie generowało znaczące koszty dla spółdzielni. Kolejnymi zidentyfikowanymi problemami był:

3. Analiza

SM "Czechów" dla celów pomiarowych stosuje jeden wspólny licznik zużycia energii dla następujących komponentów: dźwigów osobowych, oświetlenia klatki schodowej i korytarzy piwnicznych. W procesie analizy zużycia energii elektrycznej przed i po instalacji opraw LED firmy Jatech posłużono się danymi dostarczonymi przez SM Czechów. Jak zaznaczono powyżej, w jednym obwodzie elektrycznym znajduje się wspólny licznik energii dla wind oraz oświetlenia, co w znacznym stopniu wpływa na "zanieczyszczenie" danych o konsumpcji energii przez oświetlenie. W celu przedstawienia precyzyjnego obrazu zmian przed i po instalacji opraw LED COB2 Larissa, wykorzystano dane z raportu dotyczącego projektu Komisji Europejskiej E4 "Energy-Efficient Elevators and Escalators". Pozwoliło to na wyeliminowanie wpływu energii zużytej przez dźwigi osobowe. Po prawej znajduje się tabela z danymi o zużyciu energii elektrycznej w styczniu 2014 (przed montażem) i styczniu 2015 (po montażu opraw LED firmy Jatech).

4. Efekt

Jak wynika z analizy poniższej tabeli oszczędności sięgnęły nawet 88% (blok B). Najmniejszą zmianę odnotowano w przypadku bloku A, co związane było z przeprowadzonym remontem na klatce schodowej.

Wyszczególnienie Blok A Blok B Blok C
Zużcie energii w styczniu 2014 801 kWh 456 kWh 353 kWh
Zużcie energii w styczniu 2015 284 kWh 53 kWh 73 kWh
Spadek zużycia energii 517 kWh 403 kWh 280 kWh
Oszczędności 65% 88% 79%

5. Rozwiązanie

Instalacja opraw LED COB2 Larissa 13W z mikrofalowym czujnikiem ruchu pozwoliła osiągnąć oszczędności rzędu nawet 88%. Ponadto, SM Czechów osiągnęła następujące korzyści:

6. Dowiedz się więcej

Oprawy LED COB MCR

Oprawa LED COB2 Larissa 13W

125 000 godzin, 174lm/W...

Czytaj więcej
Poprzednia strona Wróć do góry