English

O¶wietlenie zewnętrzne

Oferujemy również usługi z zakresu projektowania i wykonywania oś¶wietlenia ogrodowego, przestrzeni publicznych, a także zieleni przy firmach. Projekty dla naszej firmy wykonuje architekt krajobrazu, który analizuje teren pod k±tem walorów estetycznych, dzięki czemu uzyskuje oryginalny i funkcjonalny efekt wykorzystuj±c o¶świetlenie LED, które znajduje się w naszej ofercie. Zastosowanie oś¶wietlenia wzmaga poczucie harmonii i podkreś¶la poszczególne elementy w oparciu o różn± tonację barw.

Nasze wieloletnie obserwacje potwierdziły, że umiejętne oś¶wietlenie budynku i jego otoczenia stanowi istotny element wpływaj±cy na komfort mieszkańców danego budynku, a także ma korzystny wpływ na wymiar estetyczny i odbiór przestrzeni przez innych ludzi. Bardzo ważnym elementem jest podniesienie bezpieczeństwa (amerykańscy naukowcy dowiedli, że w budynkach gdzie została wprowadzona iluminacja ś¶wietlna zmniejszyła się iloś¶ć włamań).

Oprócz ważnej sfery estetycznej, istotn± kwesti± jest również oszczędno¶ść energii, gdyż każdy nasz projekt zakłada uzyskanie satysfakcjonuj±cego efektu, przy maksymalnym zmniejszeniu kosztów (maksymalnej oszczędnoś¶ci energii).

Poprzednia strona Wróć do góry