English

Firma wyłoniona w drodzę poniższego postępowania:
INDUSTI Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 77/3
20-019 Lublin, Poland

Lublin, dn. 10/05/2016 r.

Zapytanie ofertowe na:

DZIAŁANIA DORADCZE PROWADZĄCE DO PRZYGOTOWANIA MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI
w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP
Dla projektu pt.: Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

ZAMAWIAJĄCY
JATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba firmy: ul. WOJCIECHOWSKA 9, 20-704 LUBLIN,
Strona internetowa: http://www.jatechlighting.pl
E-mail: jatech@jatechlighting.pl
Tel.: 81 446 55 10
NIP: 7123287422

Pobierz formularz
Poprzednia strona Wróć do góry