English

Przyszłó¶ć

Według opinii ekspertów, w najbliższej przyszło¶ci Ľródła ¶witał oparte na technologii LED zast±pi±… tradycyjne o¶wietlenie żarowe oraz ¶wietlówkowe. Przemawia za tym wydajno¶ć, jaki i żywotno¶ć o¶wietlenia LED. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny - jest ono o wiele bardziej przyjazne dla ¶rodowiska. Planowane, drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej przestan± być zagrożeniem dla Państwa portfeli po zmianie o¶wietlenia tradycyjnego na o¶wietlenie LED. Ponadto Unia Europejska wprowadza szereg zarz±dzeń dotycz±cych konieczno¶ci poprawy efektywno¶ci energetycznej w państwach członkowskich.

Technologia

Produkowane przez nas oprawy wykonane s±… wedł‚ug naszej autorskiej technologii, gwarantuj±…cej długotrwał‚e użytkowanie. ¬ródło ¶wiatła, w zaleleżno¶cici od wybranej oprawy, wykorzystuje technologię™:

  • SMD - niezależnie zasilane segmenty LEDowe. Dzię™ki takiemu rozwi±zaniu, uszkodzenie jednego segmentu nie ma wpływu na dział‚anie pozostał‚ych.

  • COB - nowoczesne zaawansowane technologicznie diody LED drugiej i czwartej generacji firmy CITIZEN.

Oszczę™dno¶›ci

  • Trwało¶ć‡ Ľródeł ¶›wiatł‚a LED wynosi nawet 125 tysięcy godzin (blisko 14 lat ci±głego ¶›wiecenia).

  • W przeciwień„stwie do o¶›wietlenia tradycyjnego, ilo¶ć zał±…czeń nie ma żadnego wpływu na żywotno¶ć Ľródeł ¶wiatła LED.

  • Wiele naszych opraw LED wystę™puje w wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu (MCR), optymalizuj±cym pracę Ľródła ¶wiatła oraz zmniejszaj±…c zużycie energii nawet o 95%.

Poprzednia strona Wróć do góry